JZ IT-Konsult AB

 

   English

Ett litet företag 
med stora möjligheter

Om företaget

JZ IT-Konsult AB är enmans företag som specialiserar sig i konsulting inom:

 

  • Programdesign och programutveckling i olika miljöer på olika programmeringsspråk

 

  • Programintegration i olika miljöer

 

  • Avancerad teknisk drift och förvaltning av applikationer

 

 

Jurek (företagets grundare) har sysslat med IT i nästan hela sitt liv:

 

Först studier som avslutades 1980 med en doktors examen i datavetenskap.

 

Efter avslutade studier, 5 år arbete som forskare.

 

De senaste 32 åren har Jurek arbetat som IT-konsult:

 

 

  1986 - 2001:

Future Data System AB,

Trigon Informatik AB,

TietoEnator AB

 

  2001:

startades JZ IT-Konsult

 

  2009:

ombildades företaget till aktiebolag - JZ IT-Konsult AB

 

Som konsult har Jurek arbetat i team och självständigt med att skriva miljontals rader av olika koder. Han arbetar alltid utifrån ett helhetstänkande där funktion, kund och tid alltid är i fokus.

 

Med Jureks grund inom forskningsvärlden har han tränat sig i att tänka analytiskt. Det, tillsammans med hans erfarenheter och mångkunnighet inom olika språk och system, gör att han kan finna nya lösningar på problemen och nå målen snabbt och effektivt.
 

Med lång och bred erfarenhet tar Jurek hand om problem, utveckling och integreringar och finner dess lösningar.

 

Tiden som konsult har till 60 % handlat om utveckling i alla dess faser (planering, design, implementering och test).

 

Resterande 40% har det varit avancerad teknisk förvaltning, programintegration och systemadministration.

 

Kunderna har till 50% varit offentlig förvaltning och 50% privata.

 

50% av tid har Jurek jobbat i Unix och 50% i Windows miljöer.

 

Copyright ® 2001-2018 JZ IT-Konsult AB